ROLSTOELEN: renting

Sinds september 2007 is er een verhuursysteem van kracht voor bepaalde patiënten in rust- en verzorgingstehuizen. Dit houdt in dat deze patiënten geen persoonlijke rolstoel meer afgeleverd krijgen, maar wel een rolstoel in verhuur.

Ook bij verhuur is het type rolstoel waarop men recht heeft afhankelijk van de ICF-typeringen. Voor standaardrolwagens volstaat het voorschrift van de arts. Voor de modulaire en verzorgingsrolstoelen dient vooraf het akkoord van de adviserend geneesheer gevraagd te worden.

Het is onze zorg om ook in dit verhuursysteem de beste service te geven met een volwaardig kwaliteitsproduct en tijdig het nodige onderhoud uit te voeren.